Styret innkaller herved til årsmøte i Bergen Amerikansk Fotballklubb. Årsmøtet avholdes den 4/04/2018 i garderobeanlegget ved Varden kunstgress. Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 28/02/2018 til styret@bergenstorm.no. Vedlagt mal skal brukes. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet […]

Read More