RosterJesper (1)

Jesper er ny leder for Bergen Storm. Jesper er tidligere U-19 spiller for Oslo Vikings men bor og jobber nå i Bergen. Han har tidligere organisasjonerfaring fra studietiden og har et brennende ønske om å se Bergen Storm tilbake der han trodde de var før han kom inn i klubben.

Den 18.juni avholdt Bergen Storm sin årlige generalforsamling. Ny leder og nytt styre ble valgt. Den nye lederen er Jesper Haug Karsrud fra amerikansk fotball, mens Anita Fuglseth fra cheerleading ble valgt til nestleder. Med seg har de følgende styre:

  • Anders Odden Pedersen
  • Mone Myrtvedt
  • Hallvard Trondalen Høyem
  • Margrete Tvedt
  • Mads Ingemann Herskind

I tillegg ble det valgt to varaer:

  • Hilde Dyrvold
  • Sigbjørn Tveiterås

Med det takket Bård Strøm for seg som leder for klubben og overlot ansvaret til Jesper Karsrud. Bård blir likevel involvert som leder for kontrollkomiteen i klubben.

Bergen Storm besluttet på årsmøtet å videreføre dagens organisasjonsmodell, som består av et sentralt hovedstyre men med to økonomisk uavhengige sportslige enheter i cheerleading og amerikansk fotball. Styrets sammensetning representerer denne delingen.

 

Comments are closed.