VARSEL om ekstraordinært årsmøte i Bergen Storm

Styret vil avholde ekstraordinært årsmøte i Bergen Storm den 16.11 på Nykhronborg skole, kl 18.30

Saker:

1. Bergen Storm Cheerleading opphører som en del av Bergen Storm fra 31.12.2016. Bergen

STORM, registrert Brønnøysundregisteret som BERGEN STORM, registrert i Norges

Idrettsforbund, Amerikanske idretter, som Bergen Amerikansk fotballklubb

2. Alt som tilhører Bergen Storm Cheerleading overføres i sin helhet vederlagsfritt til ny klubb

STORM BERGEN CHEERLEADING KLUBB. Dette gjelder:

Utstyr, dokumenter, rettigheter, midler på konto disponert av Bergen Storm Cheerleading,

midler som er søkt om til Bergen Storm Cheerleading, midler som er felles på Bergen Storm,

som gjelder til og med 2016, som er fordelt eller ikke er fordelt innen opphør av Bergen

Storm Cheerleading. Dette gjelder også for midler som tildeles klubben på basis av

medlemsmasse i 2016.

De som per i d.d har innsyn i konto i Bergen Storm og Bergen Storm Cheerleading, skal

fortsatt ha innsyn inntill alle midler beskrevet over er godkjent overført til ny klubb.

Bergen Storm Cheerleading og Storm Bergen Cheerleading klubb fraskriver seg ethvert

ansvar for eventuelle krav rettet mot BERGEN STORM.

3. Styret i Bergen Storm trekker seg med umiddelbar virkning fra dato for ekstraordinært

årsmøte, men vil føre referat og sende dokumentasjon vedrørende endringer av styret i

Bergen Storm til Brønnøysund og Norges Idrettsforbund, Amerikanske idretter.

4. Valg av nytt styre Bergen Storm

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og

ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Bergen Storm

Comments are closed.