Styret innkaller herved til årsmøte i Bergen Amerikansk Fotballklubb.

Årsmøtet avholdes den 4/04/2018 i garderobeanlegget ved Varden kunstgress.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 28/02/2018 til styret@bergenstorm.no. Vedlagt mal skal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.bergenstorm.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Comments are closed.