Amerikansk fotball er en kostbar idrett. Det er store krav til utstyr, både som lag og enkeltutøver. Vi har bortekamper med lange reiser til andre norske byer. Med kommunens reduksjon av forvaltning av idrettsanlegg påfaller økte kostnader klubber som Bergen Storm. Klubben er drevet frivillig innsats uten fast lønnet personell. Alt vi får inn av økonomiske midler går med til å styrke idretten.

Vi håper og tror at du ønsker å støtte opp og være villig til å støtte Bergen Storm sin unike alternative idrett. Du vil støtte noen av byens mest ambisiøse idrettsutøvere, aldersbestemte lag så vel som seniorlag, og en klubb med ambisjoner om å bli blant de aller beste i Skandinavia innen fem år. Det står ikke på ambisjonene, det står på ressursene.

 


Som støttemedlem viser du at du ønsker å være en del av Bergen Storm. For 250 kr (100 kr for barn under 13 år) blir du et fullverdig medlem av klubben, har møte og stemmerett ved generalforsamling og er invitert til å engasjere deg så mye du ønsker. Tusen takk for ditt støttemedlemsskap!

Registrering

Ditt fulle navn: *

Fødselsdato: *

Adresse:

Din mailadresse: *

Telefonnummer:

Hva type støttemedlemskap ønsker du?

[bwp-recaptcha bwp-recaptcha-915]